Måste du ha trafikförsäkring på din släpvagn?

    Ja, alla fordon måste ha en trafikförsäkring
    ?
    Ja, men endast om det är en tung släpvagn

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Din släpvagn behöver ingen trafikförsäkring utan det är dragbilens trafikförsäkring som gäller. Om du vill skydda släpvagnen vid t ex stöld eller brand måste du däremot teckna en halvförsäkring för släpvagnen. Du behöver alltså inte ha någon försäkring på din släpvagn men se över vad just du kan behöva och vill ha.