Vilken är den vanligaste kopplingsanordningen för lättare släpvagnar?

    ?
    Kombinationskoppling
    Bygelkoppling
    Pivåkoppling

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Kulkopplingen är den vanligaste typen av koppling mellan bil och lätta släp. Kulans storlek är antingen 50 eller 60 mm.

En 50 mm kula får ha en högsta tillåten släpvagnsvikt på 2000 kg. Med undantaget att vissa helfordonsgodkända fordon kan ha en släpvagnsvikt upp till 3500 kg.

En 60 mm kula får ha en högsta tillåten släpvagnsvikt av 6000 kg.

Förslitningen på kulan får högst vara 1 mm oavsett ovan storlekar.