Vad är den högsta släpvagnsvikten du får dra med en 60 mm kula på dragbilen?

    2000 kg
    ?
    4500 kg
    3500 kg

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Kulkopplingen är den vanligaste typen av koppling mellan bil och släp. Kulans storlek är antingen 50 eller 60 mm.

En 50 mm kula får ha en högsta tillåten släpvagnsvikt på 2000 kg. Med undantaget att vissa helfordonsgodkända fordon kan ha en släpvagnsvikt upp till 3500 kg.

En 60 mm kula får ha en högsta tillåten släpvagnsvikt av 6000 kg.

Förslitningen på kulan får högst vara 1 mm oavsett ovan storlekar.