Var fyller du på motorolja?

    A.
    B.
    D.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

För att få en korrekt oljenivå så måste du låta motorn kylas ner, läs sedan på stickan hur mycket olja du behöver fylla på. Kontrollera nivån igen när du har fyllt på.