Vilket vägmärke innebär att du måste vara medveten om hur bred din fordonskombination är?

    C
    B
    D
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Begränsad fordonsbredd

Märket anger förbud mot trafik med fordon över en viss bredd. Största tillåtna bredd anges på märket. Det är viktigt att du som kör med bil och släpvagn eller husvagn har full koll på hur bred din fordonskombination är där den är som bredast.

Detta vägmärke kan exempelvis vara uppsatt där det finns smalare passager under broar eller viadukter.