Vilket vägmärke innebär att du måste vara medveten höjden på din fordonskombination?

    ?
    D
    A
    C

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Begränsad fordonshöjd

Märket anger förbud mot trafik med fordon över en viss höjd om den fria höjden är lägre än 4,5 meter. Högsta tillåtna fordonshöjd anges på märket. Det är viktigt att du som förare har full koll på höjden och bredden på din fordonskombination.

Detta vägmärket finns exempelvis uppsatt i samband med broar eller viadukter som har lägre höjd.