Du har räknat ut att din bil tillsammans med släpvagnen påkopplad är 21 meter lång. Gäller det här vägmärket dig?

    Nej, det gäller endast lastbilar som är längre än 20 meter
    ?
    Nej, det gäller endast tunga lastbilar som är längre än 20 meter

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Begränsad fordonslängd

Märket anger förbud mot trafik med fordon eller fordonståg över en viss längd. Längsta tillåtna längd anges på märket. I det här fallet 20 meter.

Det gäller alltså även dig om din fordonskombination är längre än 20 meter.