Vad är sant gällande påskjutsbromsar?

    När bilen bromsar går det en elektronisk signal till släpets dragstång som aktiverar bromsarna
    Jag måste justera påskjutsbromsen efter hur mycket last jag har på släpvagnen
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När du bromsar bilen kommer dragstången på släpvagnen att trycka på mot bilen bakifrån. När släpets vikt trycker på bilen bakifrån vid en inbromsning aktiveras släpets bromsar via ett mekaniskt system. Ju hårdare dragbilen bromsar, desto hårdare trycker dragstången på bromsen och släpet bromsar hårdare.