Vad innebär det här vägmärket?

    ?
    Förbud mot trafik med tung lastbil med tillkopplad släpvagn.
    Förbud mot all trafik med totalvikt över 3500 kg.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods

Märket anger förbud mot trafik med fordon med sådan last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter om transport av farligt gods.

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som på grund av sina egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport.