Efter vilket varningsmärke kan man förvänta sig att släpvagnens bromsar kan bli överbelastade och slitas mer?

    B.
    ?
    Både A och B.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

A = Varning för nedförslutning. Märket anger brant nedförslutning. Siffran anger lutningen i procent och är anpassad till förhållandena på platsen.

B = Varning för stigning. Märket anger kraftig stigning. Siffran anger stigningen i procent och är anpassad till förhållandena på platsen.

Du kan spara på bilens bromsar genom att växla ner och motorbromsa i långa utförsbackar. Det är svårare att spara på släpets bromsar då påskjutsbromsen konstant skjuter på bakifrån. Du kan förhindra det till viss del genom att bromsa in lite hårdare vid några tillfällen och på så vis låta släpets bromsar få lite "vila". Alternativt stanna till och låta bromsarna kylas ner emellanåt.