I vilken ordning måste du genomföra de obligatoriska riskutbildningarna?

    ?
    Riskutbildning 2 måste göras före riskutbildning 1.
    Riskutbildning 1 måste göras före riskutbildning 2.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Både riskutbildning del 1 (riskettan) och riskutbildning del 2 (risktvåan) är obligatoriska moment i körkortsutbildningen. Det spelar ingen roll i vilken ordning du gör utbildningarna, bara båda två är gjorda till den dag du ska skriva teoriprovet.