Vad innebär tomgångskörning?

    ?
    Att köra med en privat handledare.
    Att krypköra.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Tomgångskörning betyder att du har fordonet igång utan att köra. Detta kan vara störande och det orsakar utsläpp av farliga ämnen. Därför har de flesta kommuner regler om tomgångskörning. Dessa regler brukar innebära tomgångskörning max 1 min.

Kör du eldrivet fordon behöver du inte tänka på detta.