Hur gammal måste du vara för att få göra kunskapsprovet hos Trafikverket?

    ?
    14 år.
    14 år och 9 månader.
    15 år och 6 månader.
    14 år och 6 månader.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du måste vara fyllda 15 år men kan boka provet innan dess och planera in det i god tid innan.