Facebook pixel

Får du vid något tillfälle köra om på höger sida?

    Ja, på vägar med flera körfält åt samma riktning där högsta tillåtna hastighet är 80 km/h.
    ?
    Ja, på alla vägar med flera körfält åt samma riktning.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

På en motorväg får endast omkörningar ske på det vänstra körfältet (90 km/h). Vägar där hastigheten är upp till 70 km/h får omkörningen ske på högra körfältet.