När är det lämpligt att använda ljudsignal (tuta)?

    När bilen framför mig kör så långsamt att det hindrar mig och andra förare.
    När jag ska köra om cyklister som tar för bred plats på smal väg.
    När jag ska köra om en person som rider en häst på vägen.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ljudsignal (tuta) är ett sätt att varna andra trafikanter om trafiksitationen kräver det för att undvika fara.