Facebook pixel

När är det lämpligt att använda ljudsignal (tuta)?

    När bilen framför mig kör så långsamt att det hindrar mig och andra förare.
    När jag kör om cyklister som tar för bred plats i en smal väg.
    När jag kör om en person som rider på vägen.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ljudsignal (tuta) är ett sätt att varna andra trafikanter om trafiksitationen kräver det för att undvika fara.