Vilken behållare är till för bromsvätskan?

    D.
    ?
    B.
    A.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Bromsvätskan är den viktigaste vätskan i din bil. För att du ska köra din bil säkert så är det viktigt att det inte är för lite vätska i behållaren eller fel på systemet.