Vad leder koldioxid till?

    Medeltemperaturen sjunker.
    ?
    Magnetfälten stärks.
    Magnetfälten försvagas.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Koldioxiden är den största orsaken till den extrema klimatförändringen. Om fler fordon med fossila bränslen tas i trafik så kommer mer koldioxid att släppas ut i naturen, detta påverkar därmed klimatet negativt genom att medeltemperaturen ökar.