Under en pågående omkörning märker du att sträckan som behövs för omkörning inte räcker till. Hur bör du agera?

    ?
    Varna med ljud- och ljussignaler så att mötet underlättar för mig genom att sakta ner.
    Jag accelererar för att hinna köra om.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är alltid svårt att bedöma hastigheten på mötet, speciellt under möker därför bör du alltid avbryta en omkörning och köra tillbaka till ditt körfält om du är osäker på om omkörningssträckan är tillräckligt lång för att genomföra en säker omkörning.