Du närmar dig en cirkulationsplats, måste du stanna innan du kör in?

    Nej, fordon som redan är i cirkulationsplatsen har väjningsplikt mot mig.
    ?
    Jag har väjningsplikt mot alla fordon inne i cirkulationsplatsen men måste alltid stanna innan jag kör in.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du är skyldig att lämna plats åt de som är inne i cirkulationsplatsen vilket menas att du har väjningsplikt. Du måste inte stanna om det inte finns trafik eller om du kan hinna köra in utan att du stör annan trafik som redan är inne i cirkulationsplatsen.