Facebook pixel

Hur länge är en miljöbil skattebefriad?

    10 år.
    3 år.
    ?
    1 år.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Femårig skattebefrielse. Personbilar som uppfyller särskilda miljökrav och som tas i trafik för första gången skattebefrias. Skattebefrielsen innebär att fordonsägaren inte behöver betala fordonsskatt under de fem första åren från det att fordonet togs i trafik.