Får du stanna för att plocka upp en passagerare på en motorväg?

    Ja, om jag tydligt visar att jag tänker stanna med hjälp av varningsblinkers.
    ?
    Ja, om sikten bakom är klar och inga bilar syns till.
    Ja, om den högst tillåtna hastigheten på motorvägen är 70 km/h.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är förbjudet att stanna på en motorväg för att plocka upp en passagerare. Däremot får du stanna i en parkeringsficka där det finns en parkeringsskylt.