Är det större risk för olyckor vid körning i mörker jämfört med körning i dagsljus?

    ?
    Nej, olycksrisken är mindre under mörkerkörning eftersom alla kör försiktigare när det är mörkt.
    Ja, olycksrisken är ca 5-10 gånger större.
    Nej, olycksrisken är samma som i dagsljus.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Undersökningar som gjorts visar att det är 2-3 gånger så stor risk att du råkar ut för en olycka när du kör i mörker jämfört med när det är ljust. Tänk på att gående kan vara svårare att upptäcka. Även trötta och alkoholpåverkade förare förekommer oftare i trafiken under kvällar och nätter.