Facebook pixel

Hur bör du agera när du blir omkörd?

    Placera mitt fordon intill mittlinjen för underlätta omkörningen.
    Öka hastigheten för att hindra omkörningen.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du som förare får inte hindra omkörningen på ett sätt som kan försvåra omkörningen, exempel du får inte öka hastigheten medans omkörningen sker.