Facebook pixel

Du håller 50 km/h och ska precis passera en stillastående buss när du märker att en person springer ut framför bussen. Vilket alternativ stämmer?

    Jag hinner reagera och bromsa men krockar i 25 km/h.
    Jag hinner reagera och bromsa så jag undviker krock.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om du kör i 50 km/h hinner du inte inte ens börja bromsa. Bara rektionssträckan är ca: 15 meter i den hastigheten.

Det tar ungefär två busslängder att få stopp på bilen om du kör i 50 km/h. När du passerar en stillastående buss ska du anpassa din hastighet och inta bromsberedskap om det krävs för situationen.