Vilka två ämnen kommer i huvudsak ut från en fungerande katalysator?

    Kolväten och koldioxid.
    Kväveoxid och vatten.
    ?
    Kolväten och kväveoxid.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Katalysatorn omvandlar ungefär 80-95 % av bilens avgasutsläpp till koldioxid och vatten.