Du har fått stopp på en landsväg. Hur långt bakom bilen ska du sätta ut varningstriangeln?

    ?
    Minst 50 meter.
    Minst 25 meter.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Sätt på varningsblinkers. Sätt ut varningstriangel på ett avstånd av minst 100 meter, gärna längre, så att andra trafikanter varnas. Var försiktig när du sätter ut varningstriangeln. Gå vid sidan av vägen, utanför räcket om det finns ett. Varningstriangel ska alltid sättas ut där den högsta tillåtna hastigheten är högre än 50 km/timmen.