Facebook pixel

Hur ska du bromsa effektivt till stillastående?

    Jag bromsar mjukt i början och hårdare på slutet.
    Jag bromsar hårt i början och mjukare på slutet.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

För att få en effektiv bromsning bör du bromsa bestämd hela vägen tills att mopeden står stilla.