Vad menas med detta vägmärke?

    Järnvägskorsning endast med ett spår.
    Järnvägskorsning med bommar.
    ?
    Järnvägskorsning utan bommar.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Kryssmärke Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg med flera spår. Kryssmärket sitter direkt innan spårområdet vid en järnväg. Har järnvägskorsningen ett spår har vägmärket endast det övre kryssmärket.