Vilken hastighet har du ungefär när det räknas som krypkörning?

    Cirka 10-12 km/h.
    Cirka 12-17 km/h.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Att krypköra kan jämföras med gångfart. Gångfart beräknas till ungerfär 5-7 km/h. Det går även att krypköra i lägre fart än så om du övar in dina färdigheter.