Facebook pixel

Ungefär hur snabbt kör du när du krypkör?

    Cirka 10-12 km/h.
    Cirka 12-17 km/h.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Att krypköra är att köra i cirka 5-7 km/h. Det är gångfart.