Är det tillåtet att köra om flera fordon samtidigt på motorvägen?

    ?
    Ja, endast om jag använder mig av ljussignal.
    Nej, enbart ett fordon åt gången.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är tillåtet att köra om flera fordon men du måste kontrollera att inga andra bilar framför dig byter körfält för att köra om.