Hur stor del av koldioxidutsläppen i Sverige står vägtrafiken för?

    Cirka 50%.
    Cirka 98%.
    Cirka 15%.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vägtrafiken i Sverige står för drygt 30% av koldioxidutsläppen och ökar i takt med trafiken. Koldioxidutsläppen bidrar till stor del av växthuseffekten och klimatförändringen.