Vilken försäkring är obligatorisk?

    Helförsäkring.
    Halvförsäkring.
    ?
    Ingen försäkring är obligatorisk.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Trafikförsäkring är obligatorisk.

Alla fordon i sverige måste vara trafikförsäkrade för att få köras på vägarna.