Facebook pixel

Du råkar köra in i en annan bil. Är du skyldig att upplysa polisen?

    Nej, det behövs aldrig.
    Ja, jag är alltid skyldig att upplysa polisen.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om du krockar med ett annat fordon måste både du och den andra föraren anmäla det som hänt till ert eget försäkringsbolag.

I sådant fall behöver du inte ringa polisen då det räcker med att ta de uppgifter som behövs till försäkringsbolag till exempel registreringsnummer, körkort och telefonnummer.

Om en person genom olyckan har fått mer än obetydliga skador skall du snarast underrätta polisen.