Facebook pixel

Vad ska du i första hand följa när du får flera olika anvisningar i trafiken?

  Trafiksignaler.
  Vägmärken och vägmarkeringar.
  ?
  Allmänna trafikregler.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I vissa situationer får du som trafikant flera budskap om hur du ska agera. Det är då viktigt att veta hur du ska rangordna budskapen i trafiken.

Följande ordning gäller:

 1. Polismans tecken
 2. Trafiksignaler
 3. Vägmärken och vägmarkeringar
 4. Allmänna trafikregler, exempelvis högerregeln