Facebook pixel

Vilket alternativ stämmer överens med vägmärket?

    Du får stanna för att plocka upp en passagerare.
    Du får endast backa på vägrenen.
    Det kan förekomma korsningar.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är förbjudet att på motorväg och motortrafikled framföra långsamtgående fordon, så som traktor, moped klass 1, motorredskap och mopedbilar.