Vilket alternativ stämmer överens med vägmärket?

    Jag får stanna för att plocka upp en passagerare.
    Jag närmar mig en bro.
    Det kan förekomma korsningar.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är förbjudet att på motorväg och motortrafikled framföra långsamtgående fordon, så som traktor, moped klass 1, motorredskap och mopedbilar.