Vad menas med vägmärket på bilden?

    ?
    Jag måste hålla minst 50 meter avstånd från fordonet framför mig.
    Jag kör på riksväg 50.
    Det är för tillfället förbjudet att öka hastigheten mer än 50 km/h.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Rekommenderad högsta hastighet Märket används endast som omställbart vägmärke och anger att förhållandena tillfälligt är sådana att det inte är lämpligt att färdas med högre hastighet än den som anges på märket. Den angivna hastigheten är alltid lägre än den högsta tillåtna.