Trafiksignalen blinkar gult. Vilken färg visas i det motsatta körfältet?

  Gul fast ljus.
  Rött ljus.
  ?
  Grönt ljus.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Blinkande gult betyder att trafiksignalerna är ur funktion och trafikanterna måste vidta extra försiktighet. Rangordningen i trafiken gäller enligt följande:

 1. Polisens tecken
 2. Trafiksignaler
 3. Vägmärken
 4. Regler (högerregeln exempelvis)