Facebook pixel

Vilket alternativ passar bäst in som en defensiv körning?

    Köra långsamt för att lugna ner trafikrytmen.
    Att köra med hög hastighet för att följa trafikrytmen.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Att köra defensivt är bra, det innebär att du planerar din körning och är tydlig i trafiken.