Vilket alternativ passar bäst in som defensiv körning?

    Köra långsamt för att lugna ner trafikrytmen.
    Att köra med hög hastighet för att följa trafikrytmen.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Defensiv körning är en körteknik som innebär att man kör på ett säkert och uppmärksamt sätt för att undvika olyckor eller farliga situationer på vägen. Det handlar om att vara förutseende och agera förebyggande för att minimera risken för att råka ut för en olycka eller skada.