I vilken trafikmiljö är det störst risk att du som förare blir sömnig och trött?

    På en smal och krokig landsväg med lite trafik.
    I stadstrafik med lite trafik.
    På en bred väg i stadstrafik med mycket trafik.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är enklare att tappa koncentrationen på en bred och rak väg med lite trafik eftersom vi tenderar att slappna av.