Facebook pixel

Vilket vägmärke varnar dig för korsande cyklar samt mopeder?

    Vägmärke A.
    Vägmärke C.
    ?
    Vägmärke B.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Varning för cyklande och mopedförare Märket anger en vägsträcka där cyklande eller mopedförare ofta korsar eller kör in på vägen.