Du befinner dig på en landsväg i mörker med helljusen på och du närmar dig ett backkrön. Varför bör du blända av till halvljus?

    För att inte blända mötande fordon.
    Låta ögonen vila från starkt lysande ljus.
    För att mötande fordons helljus ska bli mindre bländade.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Anledningen till varför du byter till halvljus vid ett backkrön är för att lättare kunna upptäcka mötande fordon. När du bländar av till halvjus kommer du enklare se om det är mötande fordon efter backrönet då du upptäcker mötande ljus enklare med endast halvjuset påslaget.