Dem flesta olyckor beror på den mänskliga faktorn, kan du göra något för att minimera risken för en olycka?

    ?
    Jag handlar först och tänker sen.
    Jag kör alltid lite långsammare än vad hastighetsbestämmelserna säger.
    Jag följer alltid trafikreglerna i alla situationer.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du som förare är ansvarig att alltid anpassa din hastighet till vad trafiksäkerheten kräver. Du ska anpassa din hastighet efter rådande förhållanden i trafiken och den situation du befinner dig i. Exempelvis efter sikt, situation, väglag och trafik.

Överskatta inte din egen förmåga och räkna med att andra kan göra fel ibland.