Facebook pixel

Dem flesta olyckor beror på den mänskliga faktorn, kan du göra något för att minimera risken för en olycka?

    ?
    Jag handlar först och tänker sen.
    Jag blinkar alltid i god tid.
    Jag följer alltid trafikregler.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du som förare är ansvarig att alltid anpassa din hastighet till vad trafiksäkerheten kräver.

Överskatta inte din förmåga och räkna med att andra kan göra fel.