Facebook pixel

Försämrar all stress kör förmågan?

    Ja, all stress är dåligt.
    ?
    Hög stress förbättrar min prestation.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Hög stress kan försämra din körfärmåga.

Lite stress kan göra dig skärpt och förbättra din prestation.