Facebook pixel

Vad bör du tänka på när du kör förbi parkerade bilar?

    Att en bil plötsligt kan köra ut.
    ?
    Att jag måste lämna företräde om en bil vill köra ut.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du måste alltid ha goda säkerhetsmarginaler när du passerar parkerade bilar, räkna alltid med att en bildörr kan öppnas och att det kan springa ut barn framför bilarna som kan vara svåra att upptäcka.