Är det tillåtet att lasta ur en bil på en plats där det råder parkeringsförbud?

    ?
    Nej.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare.

Så länge det sker lastning, lossning eller av- eller påstigning av passagerare så räknas det som att du har stannat.