Vilken av följande anledningar orsakar flest trafikolyckor?

    Dåliga vägar.
    Fel på fordonet.
    Mörker.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Den mänskliga faktorn i detta fall innebär misstag orsakade av en människa som resulterar i en olycka. Det beror alltså inte på yttre omständigheter så som fordonet, väglag, väder eller annat.