Facebook pixel

Vilka är trafikanter?

    Alla som är på vägen.
    Endast dem som kör motordrivet fordon.
    Alla som är kring vägen förutom fotgängare.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Trafikanter är alla som befinner sig kring och på vägen.