När ska du vara handlingsberedd?

    ?
    När jag närmar mig en korsning där högerregeln gäller.
    När jag närmar mig en rondell.
    När jag kör om en buss som står på en busshållplats.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Att vara handlingsberedd innebär att du skärper sinnerna och är redo att agera.