Gäller samma trafikregler för mopedister som för bilister?

    Nej, bilister kan ha andra regler.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är samma trafikregler för dig som för bilister.