Vad menas med att bromssystemet är hydrauliskt?

    Det finns fyra separata bromskretsar.
    Tryckluft överför bromskraften.
    ?
    Att en vajer överför bromskraften.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Hydraulisk broms fungerar med hjälp av en hydraulisk pump som oftast drivs med hjälp av kraft från bilens motor.